informace pro pacienty

Pro koho je naše zařízení určeno?

Poskytujeme pacientům dlouhodobou lůžkovou péči. Jedná se o pacienty v rekonvalescenci, po operacích, úrazech a těžkých onemocněních. V našem zařízení zajišťujeme nepřetržitou péči pod vedením lékaře a zkušeného zdravotnického personálu.

Jak žádat o přijetí k hospitalizaci?

Přijetí pacientů probíhá na základě Žádosti o přijetí pacienta. Vyplněná žádost musí obsahovat vlastnoruční podpis žadatele a rodinného příslušníka, případně zákonného zástupce. Součástí žádosti je i uvedení důvodu k hospitalizaci a vyjádření ošetřujícího lékaře k aktuálnímu zdravotnímu stavu pacienta. Při přeložení pacienta z jiného zdravotnického zařízení vydává toto vyjádření ošetřující lékař, při přijetí z domácího prostředí je to praktický lékař. Žádost o přijetí pacienta poté odborně zhodnotí náš lékař s přihlédnutím k aktuálním volným kapacitám našeho zařízení. Žadatele o přijetí nebo případném nepřijetí vyrozumí náš sociální pracovník.

Jak je hrazena péče v našem zařízení?

Základní péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. Doplňkové služby poskytované našim zařízením jsou hrazeny za každý jednotlivý den pobytu (více informací naleznete ve Všeobecných smluvních podmínkách).

Jak se připravit na příjem?

Pro bezproblémové přijetí pacienta na oddělení si prosím připravte veškeré důležité osobní doklady (OP či pas, kartička zdravotní pojišťovny), podrobnou zdravotní dokumentaci včetně nezbytných léků a zdravotních pomůcek. Není potřeba mít u sebe větší obnos peněz, šperky či jiné cennosti. Kompletní seznam věcí potřebných k hospitalizaci uvádíme zde.

dokumenty ke stažení

Nahoru